Logo Unii Europejskiej
Aktualności

Wizyta delegacji Miast Partnerskich Tarnowa w Inkubatorze Przedsiębiorczości - 24.06.2017

26 / 06 / 2017
  • Autor
  • Joanna

24 czerwca 2017 r. Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. miał przyjemność gościć w Inkubatorze Przedsiębiorczości delegację Miast Partnerskich Tarnowa.

Goście przyjechali na zaproszenie Miasta Tarnowa w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa wraz z miastami partnerskimi: Veszprém i Kiskőrös (Węgry) oraz miastem zaprzyjaźnionym Sfântu Gheorghe (Siedmiogród, Rumunia) projektu pn. „Jestem Europejczykiem – kreuję rzeczywistość wokół mnie” dofinansowanego przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA w ramach programu Unii Europejskiej „Europa dla Obywateli” (2014–2020).

Uczestnikami wizyty byli przedstawiciele partnerów projektu, miast: Veszprém i Kiskőrös (Węgry) i Sfântu Gheorghe (Siedmiogród, Rumunia) oraz przedstawiciele miast partnerskich Tarnowa na Ukrainie: Winnicy, Białej Cerkwi i Tarnopola.

Spotkanie było okazją do pokazania potencjału miasta Tarnowa, wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz wymiany poglądów.

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. przygotował dla uczestników krótką prezentację przedstawiającą Inkubator Przedsiębiorczości, który został utworzony w ramach projektu „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – Etap III” zrealizowanego przez TKP S.A. wspólnie z Gminą Miasta Tarnowa, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz zapoznał zgromadzonych z działalnością Spółki.

Zilustrowano jak zmienił się obiekt, w jaki sposób został wyremontowany i przystosowany do prowadzenie działalności gospodarczej. Pokazano, że jest to idealne miejsce dla start-upów do prowadzania działalności usługowo-produkcyjnej. 

Podkreślono rolę jaką TKP S.A. pełni w procesie tworzenia klimatu i warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości m.in poprzez zapewnienie firmom wsparcia na każdym etapie działalności. 

Intencją TKP S.A. jest rozwój przedsiębiorczości w mieście przez wsparcie w rozwijaniu działalności, pomoc w zagadnieniach formalno-prawnych oraz tworzenie sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. Spółka dąży do stworzenia relacji pomiędzy przedsiębiorcami opartej na obopulnym rekomendowaniu swoich usług. Cel ten zostanie osiągnięty m.in dzięki realizacji projektu pn. "Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej" Nr RPMP.03.03.01-12-0109/16. Spółka realizuje projekt w partnerstwie z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa oraz Gminą Brzesko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3.Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Na uczestników spotkania czekały pakiety reklamowe promujące zarówno Inkubator Przedsiębiorczości jak i realizowany projekt. Zachęcono gości to promowania projektu wśród przedsiębiorców w swoich krajach.

Wizyta miała również formę bezpośrednich spotkań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w Inkubatorze Przedsiębiorczości. 

Spotkania były okazją do zainteresowania gości polskimi firmami i inwestycjami w regionie.

Delegatów podjęła firma Pajor Technology Sp. z o.o. - zajmująca się produkcją i montażem maszyn przemysłowych i linii technologicznych oraz Qube Production K. Barszczewski, R. Górski Sp. j.- firma zajmująca się dostarczaniem rozwiązań w zakresie automatyzacji i robotyzacji zakładów produkcyjnych poprzez konstruowanie i budowanie maszyn na specjalne zamówienia klientów.

Przedsiębiorcy zaprezentowali działalność swoich firm. Opowiedzieli zgromadzonym o korzyściach płynących z prowadzenia działalności w Inkubatorze Przedsiębiorczości, planach rozwoju firm oraz źródłach pozyskiwania klientów.

Wydarzenie spotkało się z przychylnością i ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników. 

Aktualności

Dobra komunikacja z otoczeniem biznesowym, samorządowym, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami mediów oraz mieszkańcami Tarnowa i regionu, wymaga stałego aktualizowania istotnych informacji. TKP S.A. na bieżąco informuje o wszystkich swoich działaniach mających znaczenie dla wyżej wymienionych środowisk.

Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie http://www.tkp.com.pl/informacja-o-ochronie-danych-osobowych, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Słowackiego 12 oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja