Logo Unii Europejskiej
FAQ

FAQ

Dobry klimat do inwestycji. Szybkie rozwiązania bez biurokracji. Pomoc publiczna przyznawana na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego.

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. wspiera biznes na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Zapewnia warunki inwestowania konkurencyjne i atrakcyjne dla przedsiębiorców.

Poniżej FAQ czyli zbiór najczęstszych pytań wraz z odpowiedziami oraz pakiet informacji dotyczących warunków inwestowania w TKP S.A.

 

Kto może inwestować w strefie?

Specjalna strefa ekonomiczna przeznaczona jest dla wszystkich firm z sektora przemysłu tradycyjnego z wyjątkiem produkcji wyrobów koncesjonowanych przez państwo, tj. alkoholu, wyrobów tytoniowych czy produkcji stali.

Zezwolenie na działalność w strefie mogą także uzyskać niektóre firmy z sektora usług. Należą do nich: usługi informatyczne, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych oraz usługi centrów telefonicznych.

Ponadto jako priorytetowe uznaje się inwestycje realizowane na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w następujących sektorach: motoryzacyjnym, lotniczym, elektronicznym, maszynowym, biotechnologicznym, chemii małotonażowej, działalności badawczo-rozwojowej oraz nowoczesnych usług.

Uzyskanie zezwolenia na działalność w SSE nie jest uzależnione od wielkości firmy, ani kraju pochodzenia. Małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskują większy poziom pomocy publicznej.

 

Jaka są zasady pomocy publicznej?

Pomoc publiczna z tytułu inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ma formę zwolnień w podatku dochodowym. Do korzystania z pomocy publicznej upoważnia przedsiębiorcę zezwolenie wydawane przez Krakowski Park Technologiczny, spółkę zarządzającą specjalną strefą ekonomiczną. Wysokość pomocy publicznej jest zróżnicowana ze względu na wielkość firmy.

Małe firmy otrzymują najwyższy poziom pomocy publicznej, który w województwie małopolskim wynosi 55%, średnie firmy mogą liczyć na 45%, duże firmy 35%.

Ulgę w podatku dochodowym mogą uzyskać firmy realizujące nowe projekty inwestycyjne, które spełniają równocześnie dwa kryteria: zainwestują na terenie SSE minimum 100 tys. euro; prowadzona przez nie działalność gospodarcza kwalifikuje się do objęcia pomocą publiczną, co szczegółowo reguluje rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

 

Jakie są sposoby naliczania pomocy publicznej?

Istnieją dwa sposoby naliczania pomocy publicznej:

  • z tytułu nowo utworzonych miejsc pracy

  • z tytułu poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych w związku z realizacją nowego projektu inwestycyjnego.

 

Nakłady inwestycyjne (PLN) Nowe miejsca pracy 
1. Grunt3 mln1. Miesięczne koszty pracy (brutto)5 000
2. Budynek10 mln2. Nowe miejsca pracy150
3. Inne środki trwałe11 mln3. 2 lata = 24 miesiące24
Razem (1+2+3)24 mlnRazem (1+2+3)18 mln
Pomoc publiczna (35%)8,4 mlnPomoc publiczna (35%)6,3 mln
Pomoc publiczna (45%)10,8 mlnPomoc publiczna (45%)8,1 mln
Pomoc publiczna (55%)13,2 mlnPomoc publiczna (55%)9,9 mln

Obliczona w powyższy sposób kwota pomocy publicznej może być odbierana przez przedsiębiorcę w postaci nie płaconego podatku dochodowego do końca funkcjonowania strefy, czyli obecnie do 31 grudnia 2026 roku. Można więc powiedzieć, że przedsiębiorca de facto nie płaci podatku dochodowego w ogóle, aż do chwili wyczerpania kwoty pomocy wyliczonej na podstawie poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów utworzenia nowych miejsc pracy.

Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie http://www.tkp.com.pl/informacja-o-ochronie-danych-osobowych, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Słowackiego 12 oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja