Logo Unii Europejskiej
Projekty Unijne

Realizujemy projekt

dofinansowany z Funduszy Europejskich, który przyczyni się do wzrostu zainteresowania potencjałem gospodarczym Subregionu Tarnowskiego oraz do stworzenia sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. Wartość projektu sięga 821 141,17 zł.

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.

„Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” to projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 821 141,17 zł
Wartość dofinansowania z UE: 674 686,11 zł

Projekt został zrealizowany w partnerstwie:
- Lider: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa;
- Partnerzy: Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. oraz Gmina Brzesko.
 

Opis projektu:

Projekt dedykowany był firmom sektora MŚP zainteresowanym poszerzaniem sieci kontaktów biznesowych oraz umiędzynaradawianiem swojej działalności. Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2016 r., a zakończyła się w listopadzie 2018 r.

Celem projektu był wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Małopolski, budowa wizerunku Tarnowa i Subregionu jako dobrej lokalizacji dla działalności gospodarczej wśród potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych, prezentacja ofert firm reprezentujących uzupełniające się profile działalności oraz pobudzenie eksportu produktów i usług.

Na działania informacyjno-promocyjne złożyły się:

1. Opracowanie i wdrożenie identyfikacji wizualnej,
2. Stworzenie zintegrowanego, wielojęzycznego portalu gospodarczego Subregionu Tarnowskiego www.tarnowskie.biz.pl z bazą ofert inwestycyjnych i potencjału przedsiębiorstw i samorządów, stanowiącego platformę wymiany informacji oraz prezentującego interaktywną mapę ofert inwestycyjnych,
3. Przygotowanie analiz potencjału eksportowego Subregionu Tarnowskiego w wiodących i perspektywicznych sektorach gospodarki oraz analiz wybranych rynków zagranicznych,
4. Organizacja wizyty przyjazdowej dziennikarzy zagranicznych,
5. Udział w forach gospodarczych i imprezach targowo-wystawienniczych w kraju i zagranicą,
6. Organizacja międzynarodowej konferencji w Brukseli prezentującej potencjał gospodarczy Subregionu Tarnowskiego.

Realizacja projektu miała na celu przyczynić się do wzrostu zainteresowania potencjałem gospodarczym oraz do stworzenia sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. Stworzenie zintegrowanego portalu gospodarczego Subregionu Tarnowskiego przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania ofertą inwestycyjną Subregionu w przestrzeni publicznej, a udział w forach gospodarczych, imprezach wystawienniczych oraz bezpośrednie działania promocyjne wpłynęły na liczbę nawiązanych kontaktów handlowych.


Portal internetowy www.tarnowskie.biz.pl – jeden z produktów projektu - uzyskał wyróżnienie w konkursie o MEDAL EXPO SILESIA TARGÓW INDUSTRYmeeting 2018. Portal doceniono za wykorzystanie innowacyjnego sposobu kojarzenia partnerów biznesowych.

W ramach projektu powstał także film promujący potencjał Subregionu Tarnowskiego w dwóch wersjach językowych. Spot w atrakcyjnej formie pokazuje kluczowych przedsiębiorców z Subregionu Tarnowskiego, tereny inwestycyjne, piękno przyrody oraz zasoby kultury.

Na zaproszenie TKP S.A., w dniach 15-17 marca 2018 r. w Tarnowie gościli przedstawiciele mediów z Ukrainy, Niemiec, Francji i Austrii. Wizytowali Strefę Aktywności Gospodarczej, gdzie w Inkubatorze Przedsiębiorczości spotkali się z działającymi tam przedsiębiorcami oraz strefę przedsiębiorczości w Brzesku.
Wizyta dziennikarzy zagranicznych dała okazję do lepszego poznania różnorodności Subregionu przez przedstawicieli innych państw. Była to znakomita i dobrze wykorzystana okazja do sieciowania: rozmów i nawiązania kontaktów, tak z dziennikarzami zagranicznymi, jak i pomiędzy przedsiębiorcami.
W efekcie tak przeprowadzonej wizyty, za granicą opublikowano szereg artykułów ukazujących atrakcyjność tego obszaru, zwłaszcza w aspekcie gospodarczym.

Wydarzeniem, które wpłynęło na kształtowanie wizerunku za granicą, była także wizyta delegacji przedsiębiorców i samorządu lokalnego w Brukseli. Konferencja pod hasłem „Małopolska – tu warto inwestować” wpłynęła na promocję gospodarczego i kulturowego potencjału Subregionu, a również pozwoliła zaprezentować wzajemne oczekiwania: zarówno regionalnych przedsiębiorców w stosunku do Unii Europejskiej, jak i UE w stosunku do sektora MSP.

W ramach realizacji projektu przedsiębiorcom oferowano bezpłatne wsparcie informacyjne w formie spotkań doradczych.
Najczęściej przedsiębiorcy zainteresowani byli analizą działalności pod kątem wsparcia działalności eksportowej, weryfikacją wymagań rynku zagranicznego w zakresie możliwości rozwoju oferty firmy, możliwościami pozyskania finansowania, np. dotacji unijnych na rozwój na rynkach zagranicznych, poznaniem ścieżek dotarcia do potencjalnych klientów oraz rozwojem strategii. Z cyklu spotkań doradczych skorzystało 66 przedsiębiorców z Subregionu Tarnowskiego.

Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie http://www.tkp.com.pl/informacja-o-ochronie-danych-osobowych, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Słowackiego 12 oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja