Logo Unii Europejskiej
Polska Strefa Inwestycji

PSI – Polska Strefa Inwestycji

Specjalne Strefy Ekonomiczne przestały istnieć. W ich miejsce powstała Polska Strefa Inwestycji!

Dzięki PSI pomoc państwa polskiego dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych inwestujących w naszym kraju jest jeszcze intensywniejsza. Ustawa o wspieraniu inwestycji, m.in. powołująca PSI, staje się mocnym impulsem do rozwoju tak firm, jak i małopolskich gmin.

TKP S.A. służy przedsiębiorcom pełną informacją i wsparciem w tym obszarze.

Decyzja o wsparciu

Przedsiębiorcom zainteresowanym inwestowaniem w Tarnowie i uzyskaniem pomocy, w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, decyzje o wsparciu wydaje KPT – Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

Wniosek

Aby uzyskać decyzję o wsparciu z PSI, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia stosownego wniosku do KPT.

Ulgi

Ulgę podatkową, w postaci zwolnienia od podatku dochodowego (CIT lub PIT), mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący nowe projekty inwestycyjne, takie jak:

- utworzenie nowego przedsiębiorstwa
- zwiększenie zdolności produkcyjnej
- wprowadzenie nowych produktów
- wdrożenie innowacji

Wysokość ulgi

Wysokość pomocy publicznej wynosi:

 • 35% dla dużych przedsiębiorstw
 • 45% dla średnich przedsiębiorstw
 • 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw

Tereny inwestycyjne

Inwestycja objęta pomocą PSI może być realizowana na wszystkich terenach, zarówno prywatnych, jak i publicznych. PSI obejmuje cały obszar Polski.

Okres ulgi

Czas na wykorzystanie pomocy publicznej jest identyczny dla wszystkich firm i wynosi:

 • 12 lat, licząc od dnia otrzymania decyzji o wsparciu
 • 15 lat, na terenach objętych wcześniej statusem specjalnej strefy ekonomicznej

Projekty objęte pomocą publiczną

Pomoc publiczną mogą uzyskać:

 • wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną, gaz
 • wybrane firmy z sektora usług, m.in.: usługi informatyczne; badawczo-rozwojowe w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych; rachunkowości i kontroli ksiąg; usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych); usługi w zakresie badań i analiz technicznych; usługi centrów telefonicznych; usługi architektoniczne oraz inżynieryjne

Projekty wykluczone z pomocy publicznej

Pomocy publicznej nie mogą uzyskać m.in.:
firmy prowadzące handel hurtowy i detaliczny; działające w zakresie obiektów i robót budowlanych; prowadzenie ośrodków gier

Kryteria uzyskania pomocy publicznej

Projekt inwestycyjny, by uzyskać pomoc publiczną musi spełnić określone kryteria ilościowe i jakościowe.

Kryteria ilościowe:

 • minimalne nakłady inwestycyjne dużych firm, na terenie miasta Tarnowa: 10 mln zł.
 • minimalne nakłady inwestycyjne średnich firm, na terenie miasta Tarnowa: 2 mln zł.
 • minimalne nakłady inwestycyjne małych firm, na terenie miasta Tarnowa: 500 tys. zł.
 • minimalne nakłady inwestycyjne mikro przedsiębiorstw, na terenie miasta Tarnowa: 200 tys. zł.

Kryteria jakościowe:

Zrównoważony rozwój gospodarczy poprzez projekty wspierające branże z sektora:

 • Żywności wysokiej jakości, środków transportu profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, lotniczo-kosmicznego, produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych, maszynowego, odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw, ekobudownictwa, usług specjalistycznych, usług teleinformatycznych oraz zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym planowana jest inwestycja
 • Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium RP - Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
 • Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza terytorium RP
 • Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
 • Status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy Zrównoważony rozwój społeczny poprzez projekty wspierające:
 • Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia
 • Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia
 • Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko
 • Lokalizacja w mieście Tarnowie lub gminach graniczących z Tarnowem, a także powiecie dąbrowskim (oraz miastach: Chrzanów, Gorlice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Zakopane, Jędrzejów i gminach graniczących z tymi miastami)
 • Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
 • podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikami

Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie http://www.tkp.com.pl/informacja-o-ochronie-danych-osobowych, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Słowackiego 12 oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja